Uncategorized

Piezometry

Piezometrami mogą być otwory badawcze o takiej konstrukcji, która zapewnia dopływ do nich wody z badanej warstwy nawodnionej (przez tzw. „filtr”) oraz jest szczelna na dopływ wody z innych warstw. Przykłady konstrukcji piezometrów; w gruntach skalistych filtr piezometru może stanowić naturalna powierzchnia wywierconego otworu, natomiast w gruntach sypkich należy stosować konstrukcje filtrów jak w studniach wierconych. Piezometry wbijane maja w dolnej części perforację stanowiąca ich filtr. Przy każdym pomiarze należy uprzednio wyczerpać z piezometru taką ilość wody, aby wystąpił dopływ do niego wody z gruntu. Sondowanie. Najpowszechniej stosowane są sondy wciskane, stożkowe sondy wbijane i sonda cylindryczna. Sonda wciskana składa się z żerdzi i końcówki wciskanej w grunt oraz z urządzeń do wciskania i do pomiaru sił oporu pod ostrzem i na pobocznicy końcówki. Kształt i wymiary końcówki i żerdzi. Urządzenia do wciskania powinny zapewniać stałą prędkość pogrążania końcówki; prędkość ta powinna wynosić 3—6 mm/s. Urządzenia pomiarowe powinny zapewniać niezależne pomiary sił oporu działających na ostrze na pobocznice końcówki w trakcie jej wciskania w grunt. Siły oporu mierzy się w odstępach czasu nie większych niż. 30 s lub rejestruje w sposób ciągły, Ewentualne przerwy w sondowaniu powinny być jak najkrótsze. Sporządza się wykresy jednostkowych sil oporu, które wyznacza się: a) pod ostrzem w odniesieniu do pola przekroju poprzecznego pobocznicy (10 cm2), b) na pobocznicy — w odniesieniu do pola jej powierzchni (110 cm2). Na osi czasu należy zaznaczyć przerwy w sondowaniu. Sondy stożkowe wbijane składają się z żerdzi i końcówki wbijanej w grunt za ich pośrednictwem oraz z wolnospadowego urządzenia do wbijania, które składa się z młota (masa wbijająca) oraz z kowadła (masa bierna połączona z żerdzią, obejmująca również prowadnice młota). Sondy — lekka (SL) i ciężka (SC) — powinny spełniać odpowiednie warunki. [podobne: ciśnienie spływowe, fabryka czekolady kraków, służebności gruntowe ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # maszyny do regeneracji filtrów dpf fap producent, # słupki bhp,