Uncategorized

Ławy żelbetowe

Ławy żelbetowe stosuje się wtedy, gdy wysokość ławy betonowej jest zbyt duża i przekrój jej jest nieekonomiczny. Lawy żelbetowe mogą mieć przekroje poprzeczne. Kształt taki stosuje się w przypadku, gdy ława wymaga dużej sztywności, a kształt stanowiący konstrukcję ławy żelbetowo-żebrowej, gdy istnieje potrzeba bardzo dużych wsporników ławy poza obrysem muru (np. słaby grunt wymaga zredukowania ciężaru lawy). Obliczenie ławy żelbetowej polega na określeniu jej szerokości, zbrojenia na zginanie wsporników ławy i ewentualnego zbrojenia ławy na ścinanie. Szerokość ławy żelbetowej oblicza się według wzorów podanych dla ław betonowych. Wysokość ławy określa się dla ekonomicznego procentu zbrojenia wsporników ławy nie mniejszego niż minimalny procent zbrojenia. Stąd wzór na wysokość lawy żelbetowej : t, —3,06 Rm gdzie: M moment zginający ławę, współczynnik pewności, b szerokość ławy, — wytrzymałość betonu na ściskanie przy zginaniu. Momenty zginające wsporników ławy określone wzorami przenosi zbrojenie. Siłę Ścinającą T, obliczoną tak jak dla ławy betonowej, przenosi zbrojenie na ścinanie. Zebra skrajne ławy pracują jako belki ciągłe oparte na wspornikowych żebrach poprzecznych. Zbrojenie poprzeczne ław. Dla Ławy podano również przykładowo zbrojenie na ścinanie. Zbrojenie podłużne ław żelbetowych rozmieszcza się w taki sam sposób i z tych samych przyczyn jak dla ław betonowych. W przypadku gdy warstwa gruntu nośnego ma strop pochylony albo gdy teren ma znaczny spadek lub też gdy wymagają tego względy użytkowe (podpiwniczone i niepodpiwniczone części budynku), wówczas należy zaprojektować ławy ze spadkiem lub schodkowe o jednakowych uskokach o pochyleniu u spełniającym warunek gdzie QI — kąt stoku naturalnego gruntu obciążonego ławą fundamentową. Takie same warunki powinny być spełnione przy określaniu różnicy wysokości posadowienia dwóch ław sąsiednich. [przypisy: olx sieradz, domy prefabrykowane, wytrzymałość gruntu na ścinanie ]

Zobacz też: # rowery woom warszawa, # stolarnia stolarz na wymiar meble łazienkowe kuchenne, # słupki odgradzające,