Uncategorized

Czynniki fizyczne wplywajace na prace dachu

Wpływ nagrzewania powierzchni dachu. Stosunkowo znaczna, w naszych warunkach klimatycznych, różnica temperatur powietrza zewnętrznego i wewnętrznego zarówno w okresie zimowym jak i letnim ma duży wpływ na konstrukcję dachów, a w szczególności dachów płaskich i stropodachów. W okresie letnim, przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych na odpowiednio nachyloną płaszczyznę dachu, należy się liczyć z nagrzaniem pokrycia papowego do temperatury ok. 70°C w przypadku, gdy pokrycie to naklejone jest na płytę betonową lub żelbetową oraz do temperatury ok. 90°C w przypadku, gdy pokrycie papowe spoczywa bezpośrednio na warstwie izolacji termicznej. W okresie zimowym powierzchnia pokrycia dachowego podlega oziębieniu do temperatury średnio 20°C, a nawet niżej. Wahania temperatury powierzchni pokrycia papowego w lecie i w zimie wynoszą ok. 100°C. Wahania temperatury w ciągu doby w okresie letnim dochodzić mogą do ok. 60°C. Dla innych rodzajów pokryć dachowych wahania te będą niec o inne ze względu na odmienne własności pochłaniania promieni cieplnych przez różne materiały pokrywcze. Te stosunkowo znaczne wahania temperatur powierzchni pokrycia mają wpływ zarówno na pracę i trwałość samego pokrycia, jak również wpływają w większym lub mniejszym stopniu na elementy konstrukcyjne dachu, powodując ich ruchy termiczne oraz powstawanie dodatkowych naprężeń. W dachach stromych, krytych najczęściej dachówką lub płytkami azbestowo-cementowymi, wpływ wahań temperatury nie odgrywa praktycznie roli, ponieważ małe wymiary elementów pokrycia zapewniają ich wzajemny przesuw i nie oddziaływają na konstrukcję samych wiązarów. Inaczej przedstawia się sprawa w płaskich dachach betonowych i stropodachach. Podkład pod pokrycie stanowi tu zwykle monolityczna płyta betonowa lub gładź cementowa na prefabrykowanych płytach dachowych. Zmiany temperatury powodują wydłużanie się lub kurczenie betonowego podkładu. Powstają wskutek tego dodatkowe naprężenia w podkładzie powodujące jego pękanie. [przypisy: kalkulator budowlany, jaka wilgotność w domu, olx wałcz ]

Zobacz też: # projekt stoiska targowego, # sorbent sypki, # sprężyna talerzowa,