Uncategorized

Ustalanie wymiarów wsporników i wysokości ław betonowych

Momenty zginające, występujące przy działaniu obciążeń osiowych na ławę, można w przybliżeniu obliczyć względem lica ściany ze wzoru M q 2—100 2, gdzie q — nacisk jednostkowy fundamentu. Dla mimośrodowego obciążenia ławy moment zginający od działania trapezu obciążeń q2 i q wynosi q2 i qe — nacisk na grunt pod krawędzią ławy i lica słupa od obciążenia N (bez uwzględnienia ciężaru ławy). Nieznaczne przekroczenie dopuszczalnych naprężeń rozciągających w betonie może być skompensowane pogrubieniem ściany nad ławą. Naprężenia ścinające w ławie sprawdza się w przekroju określonym przez przecięcie podstawy ławy z płaszczyzną rozchodzenia się największych naprężeń ścinających nachyloną pod kątem a. Kąt a można przyjąć w przybliżeniu u 33 0 20. Siła ścinająca pochodzi od oddziaływania gruntu zebranego na odcinku od krawędzi ławy do rozpatrywanego przekroju pionowego. Ława betonowa wymaga podłużnego zbrojenia w przypadku występowania w podłożu gruntu niejednorodnego, jak również przy znaczniejszych zmianach nacisków obciążeń zmiennych), co powodować może nierównomierne osiadania wzdłuż ławy. Ławy fundamentowe muszą być wówczas monolityczne i w celu zapobieżenia zarysowaniom ławy przyjmuje się podłużne zbrojenie składające się co najmniej z czterech prętów o średnicy 12+20 mm. Układa się po 2 pręty górą i dołem w obrębie szerokości muru obciążającego. W przypadku wykonania w murze otworu lub gdy pod ławą występują odcinki podłoża bardziej ściśliwego, wówczas nacisk na ławe i reakcje podłoża nie równoważą się, co powoduje na ogół przekroczenie naprężeń rozciągających w betonie. Odcinek takiej lawy q12 zbroi się na moment gdzie — 1,05 10 (to — rozpiętość otworu, q — 12 obciążenie działające na ławę). W pierwszym przypadku zbrojenie umieszczany u góry ławy, w drugim u dołu. [więcej w: olx sieradz, domy prefabrykowane, wytrzymałość gruntu na ścinanie ]

Zobacz też: # rowery woom warszawa, # stolarnia stolarz na wymiar meble łazienkowe kuchenne, # słupki odgradzające,