Uncategorized

Warunki posadowienia bezpośredniego

Przy posadowieniu na palach wiercenia powinny sięgać 5 m poniżej przewidywanego poziomu ostrzy pali. Gdy wykopy fundamentowe projektuje się H m poniżej poziomu piezometrycznego wody gruntowej, to wiercenia powinny sięgać również H m głębiej, lecz poniżej poziomu posadowienia, a ponadto należy uwzględnić potrzeby projektowania odwodnienia wgłębnego. Zalecenia dotyczące lokalizacji i głębokości wierceń i sondowań zawierają Polskie Normy. Wiercenia badawcze W gruntach skalistych stosuje się wiercenia mechaniczne obrotowe z płuczką, wykonywane za pomocą podwójnej rury rdzeniowej, zapewniającej pełny uzysk rdzenia i zabezpieczającej rdzeń ze skał miękkich przed rozmyciem go płuczką; wiercenia takie można stosować również w gruntach nieskalistych spoistych. Przy takiej metodzie wiercenia, badania wód gruntowych przeprowadza się za pomocą piezometrów. W gruntach nieskalistych wiercenia wykonuje się na ogół świdrami przy zastosowaniu rur osłonowych, zabezpieczających przed mieszaniem się gruntów z różnych warstw. Metodyka wiercenia powinna zapewniać spełnienie następujących wymagań: a) urobek gruntu w świdrze nie powinien zawierać domieszek gruntów z przewierconych wyższych warstw, b) nie powinno zachodzić łączenie wód gruntowych w różnych warstwach wodonośnych poprzez wykonany otwór badawczy, c) w trakcie wiercenia nie powinno zachodzić dodatkowe zawilgocenie (uplastycznienie) gruntu przez wodę gruntową, d) powinno być możliwe ustalenie poziomów piezometrycznych wód gruntowych. W celu spełnienia tych wymagań należy przestrzegać pewnych zasad. W trakcie wiercenia powyżej wód gruntowych należy stosować świdry rurowe; jeśli grunty wykazuja dostateczną spoistość, to można nie stosować rur osłonowych oraz wykonywać wiercenie przy użyciu świdrów spiralnych. [hasła pokrewne: ciśnienie spływowe, fabryka czekolady kraków, służebności gruntowe]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # maszyny do regeneracji filtrów dpf fap producent, # słupki bhp,