Uncategorized

Pomiary głębokości

Jeżeli w otworze występowały grunty skaliste lub grunty spoiste, oddzielające warstwy wodonośne o dużej różnicy poziomów piezometrycznych, to w obrębie tych gruntów otwór należy zacementować. Pomiarów głębokości należy dokonywać w odniesieniu do poziomu terenu w miejscu wiercenia. Poziom ten należy utrwalić przed przystąpieniem do wiercenia i powiązać niwelacyjnie z przyjętym geodezyjnym układem wysokościowym. Dokładność pomiaru. Należy prowadzić na bieżąco ocenę rodzaju i stanu gruntów w świdrze po jego wydobyciu z otworu; po każdej dostrzeżonej zmianie, lecz nie rzadziej niż co 30 cm głębokości, należy wykonać normowe badania makroskopowe. Ocenę i badania przeprowadza się na próbkach gruntu wydobytych ze świdra przez boczne otwory. Jeżeli świder nie ma tych otworów, to nawodniony grunt sypki wylewa się do odpowiedniego pojemnika i używa sie do oceny i badań próbki średniej, a grunt spoisty wydobywa się z cylindra Analizę makroskopową próbek korzystnie jest uzupełniać badaniami za pomocą penetrometrów kieszonkowych. Penetrometr tłokowy pozwala ustalać opór wciskania znormalizowanej końcówki, a penetrometr obrotowy — wytrzymałość gruntu na ścinanie Tf przez oznaczenie momentu obrotowego M potrzebnego do ścięcia gruntu przez skrzydełka wciśnięte w próbkę gruntu. Próbki, na których wykonuje się badania makroskopowe, pobiera się jako próbki o naturalnym uziarnieniu (NU) oraz o naturalnej wilgotności (NW). Próbki o nienaruszonej strukturze (NNS) pobiera się z otworów i głębokości określonych w programie badań polowych, przez wciśnięcie Lub wbicie w dno otworu cylindra z przyrządem; przyrząd z cylindrem pogrąża sie na głębokość około 40 cm poniżej dna otworu, aby cala komora zapełniała sie gruntem, a próbka została pobrana do cylindra z głębokości od 15 do 40 cm. W celu ustalenia kierunku przewarstwień gruntów w próbce, zaleca się oznaczać na próbkach NNS kierunek północny. Z gruntów mało spoistych poniżej ZWG należy pobierać tylko próbki NNS, gdyż próbki tych gruntów o naruszonej strukturze ulegają zawsze dużemu dodatkowemu zawilgoceniu. [hasła pokrewne: ciśnienie spływowe, fabryka czekolady kraków, służebności gruntowe ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # maszyny do regeneracji filtrów dpf fap producent, # słupki bhp,