Uncategorized

Konstrukcja dachów lukowychbezzebrowych.

Dachy łukowe bezżebrowe stosowane są w zasadzie do rozpiętości ok. 20 m. Przy większych rozpiętościach, ze względu na duży i niekorzystny wpływ obciążenia jednostronnego na kształt linii ciśnień, łuki bezżebrowe stają się nieekonomiczne. Dachy łukowe bezżebrowe oblicza się zwykle jako łuki bezprzegubowe, ponieważ z reguły grubość płyty, począwszy od zwornika w kierunku wezgłowi, wzrasta i wskutek sztywnego połączenia z gzymsem i wieńcem praktycznie należy się liczyć z utwierdzeniem łuku na podporach. Przyjmowany niekiedy do obliczeń prosty schemat łuku trójprzegubowego statycznie wyznaczalnego nie jest słuszny i może doprowadzić do błędów konstrukcyjnych, gdyż praktycznie nie da się utworzyć na podporach oparcia zbliżonego choćby do przegubu. W przypadku projektowania łuku bezżebrowego ze ściągiem ściągi rozmieszcza się w odległościach 2,5+4,0 m. Przeniesienie parcia poziomego łuku w polach między miejscami zamocowania ściągów przejmuje gzyms i wieniec żelbetowy, który w przypadku występowania okien w ścianie stanowi jednocześnie nadproże okienne. Wykres momentów zginających dla utworzonej przez gzyms i wieniec belki wezgłowiowej. Nadproża te oblicza się wówczas jako belki dwukierunkowo zginane. W celu uniknięcia zwisania ściągu zamocowuje się go, przy większych rozpiętościach dachu lukowego, na wieszakach zamocowanych do płyty łuku. W zależności od stosunku siły rozciągającej panującej w ściągu do jego ciężaru odstęp wieszaków powinien wynosić 4+7 m. Do naciągania ściągów stosuje się specjalne śruby naciągowe, które mogą być dwóch typów: śruby z otwartą nakrętką i śruby z zamkniętą nakrętką. Przekrój ściągu należy obliczać netto, tj. po uwzględnieniu wycięć dla gwintu. Zakotwienie stalowego ściągu na podporze. W związku z tym, że długość zakotwienia nie zapewnia zwykle dostatecznej przyczepności betonu do stali; do końca ściągu zamocowuje się płytkę stalową lub odcinek ceownika. Płytka ta lub ceownik powinny być obliczone na zginanie na docisk elementu kotwiącego na beton i na ścinanie betonu w belce wezgłowiowej przez płytkę. [podobne: wytrzymałość na ścinanie, przenikanie ciepła, drewnochron kolory]

Zobacz też: # maszyny do czyszczenia filtrów dpf fap producent, # poliwęglan komorowy, # szamba betonowe łódź,