Uncategorized

Ławy fundamentowe przewidziane pod budynki

Ławy fundamentowe przewidziane pod budynki dłuższe niż 50 m zaleca się dylatować. Szczeliny dylatacyjne są konieczne w przypadku spodziewanych różnic osiadań poszczególnych części budynku, wynikających np. z niejednolitego podłoża pod ławą, lub gdy na wspólnej ławie posadawia się części budynku o różnych wysokościach. Szerokość szczeliny dylatacyjnej wynosi od 1 do 2,5 cm. Wypełnia się ją materiałem plastycznym (asfalt) lub kilkoma warstawami papy. W przypadku posadowienia ław fundamentowych przy budynku sąsiednim należy dążyć do takiego umieszczenia ściany na ławie, aby ściana mogła przenosić również momenty zginające. Takie rozwiązanie można uzyskać przez: — odsunięcie ławy budynku sąsiedniego, — wpuszczenie w mur zbrojenia z ławy, — wykonanie ściany jako konstrukcji zespolonej ceglano-żelbetowej; wzmocnienie muru przewidziano np. za pomocą słupków żelbetowych umieszczonych w pionowych bruzdach i zbrojonych wkładkami wypuszczonymi z żelbetowej, — wykonanie dolnej partii ściany do stopy jako betonowej. Momenty zginające przenoszone przez ścianę określa się przy założeniu, że ściana zamocowana jest w stopie lub usztywniona w inny sposób, zapewniający przeniesienie obliczonego momentu zginającego. Istnieją również inne sposoby konstrukcyjne umożliwiające przeniesienie na grunt nacisków od ściany przy budynku sąsiednim. Sposób przeniesienia nacisku przez wsporniki wypuszczone z sąsiedniej ławy fundamentowej, lub przez belkę wspornikową spoczywającą na dwóch ławach.Obliczenia statyczne ław pod rzędem słupów. Belka na podłożu sprężystym „Winklera” Z wielu podanych w literaturze metod rozwiązywania belek na podłożu Winklera najogólniejszą, a jednocześnie najszybciej prowadzącą do celu, jest metoda parametrów brzegowych, omówiona tutaj szczegółowo. Często stosuje się również metodę F. Bleicha, wykorzystująca przez superpozycję rozwiązania belki nieskończenie długiej oraz belki półnieskończonej. Praktyczne obliczenia oparte są na ujętych tabelarycznie liniach wpływu wielkości statycznych M, Q. [podobne: olx sieradz, domy prefabrykowane, wytrzymałość gruntu na ścinanie ]

Zobacz też: # rowery woom warszawa, # stolarnia stolarz na wymiar meble łazienkowe kuchenne, # słupki odgradzające,

Dodaj komentarz