Uncategorized

Niezbędne do składowania

AWIZAby składowane w magazynach, hurtowniach czy sklepach towary były przechowywane w bezpiecznych i optymalnych warunkach niezbędne jest zabezpieczenie kilku elementów. Przede wszystkim należy wygospodarować odpowiednio dużą powierzchnię, na której mogą być magazynowane poszczególne produkty. To jednak nie wszystko. Ważnym ogniwem logistycznym są regały magazynowe. To od ich doboru, sposobu montażu czy rozmieszczenia zależy jak łatwo można korzystać ze zmagazynowanych towarów. Na rynku istnieje wiele rodzajów regałów magazynowych. Często do tych najpowszechniej stosowanych zalicza się wysoce funkcjonalne regały paletowe i niezwykle wytrzymałe regały wysokiego składowania. Są też regały półkowe o różnorodnej długości i grawitacyjne regały przepływowe. Ponadto wyróżniamy regały wjezdne, które obsługuje się za pomocą wózków widłowych i wspornikowe. To od właścicieli hal magazynowych oraz specjalistów zajmujących się logistyką i towaroznawstwem zależy, które z nich są wykorzystywane w danym miejscu.

Zobacz też: # słupki z taśmą,