Uncategorized

Sondowania

Szerokie zastosowanie w badaniach polowych mają sondowania; mogą one służyć do: a) jakościowej oceny podłoża i jego zmienności, np. w badaniach wstępnych, b) badania zmienności podłoża między wierceniami badawczymi. gdy wykazują one nieregularne zaleganie gruntów słabych lub gdy ich rozstaw jest za duży, c) oznaczania cech gruntów na podstawie pomiarów oporu pogrążania sondy w podłoże. Sondowania mają tę wielką zaletę, że określają własności gruntów „in situ”, tzn. w warunkach ich naturalnego zalegania, bez zaburzeń powodowanych wierceniem i pobieraniem próbek. Jako uzupełniające stosuje się badania „in situ” mechanicznych własności gruntów, do których należą próbne obciążenia i badania wytrzymałości na ścinanie. Metody te służą do badania gruntów słabych, lub gdy projektuje się budowle ciężkie. Badania wykonuje si? zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi lub instrukcjami. Fundamenty. Lokalizacja i głębokość wierceń i sondowań Dla danej budowli, lub jej każdej części wydzielonej dylatacjami, powinno się w zasadzie wykonać po 3 wiercenia (sondowania, wykopy badawcze), rozmieszczone wokół jej konturu; tylko wtedy bowiem można uzyskać przestrzenny obraz uwarstwienia gruntów w podłożu. Dla budowli o większych wymiarach w planie liczba Wierceń powinna być odpowiednio większa, przy czym dla przeciętnych warunków gruntowych w podłożu rozstaw wierceń powinien wynosić ok. 30 m. Wiercenia należy zagęścić w miejscach lokalnego występowania gruntów należących do różnych klas lub gruntów słabych, można natomiast wykonać mniejszą ich liczbę, gdy uwarstwienie podłoża jest regularne. zależy od wymiarów budowli i jej fundamentów oraz od jej ciężaru, a także od projektowanego sposobu i głębokości posadowienia. Wiercenia powinny sięgać do granicy tzw. „strefy aktywnej”, którą przyjmuje się na głębokości, gdzie naprężenie dodatkowe Ozd od projektowanej budowli wyniesie 300/0 naprężenia pierwoźnego Gzv. Sondowania między wierceniami mogą być płytsze, np. do spągu warstwy słabej lub wątpliwej. [podobne: więźba dachowa prefabrykowana, kolcowój szkarłatny, olx wąbrzeźno ]

Zobacz też: # komory klimatyczne, # meble biurowe na wymiar domowe dla dzieci warszawa kraków częstochowa stolarz katowice drewno, # Szamba Betonowe Krosno,