Uncategorized

Warstwa wyrównawcza

Warstwa wyrównawcza ma na celu wytworzenie odpowiednich spadków w przypadku, gdy konstrukcja stropu nośnego nie jest wykonana z odpowiednim dla spływu wody spadkiem. Aby warstwa wyrównawcza nie obciążała zbytnio stropu nośnego, wytwarzane przez nią spadki nie mogą być duże, najwyżej 5+6%. Często jednak stosowane są spadki w granicach 2+3%, co wymaga bardzo dobrego wykonania warstwy wodoszczelnej. Warstwę wyrównawczą można wykonać z lekkiego żużlobetonu, pianobetonu lub innych betonów z lekkich kruszyw. Warstwa ciepłochłonna może być wykonana z płyt gazobetonowych wiórkowocementowych dobrze zmineralizowanych, ze szkła piankowego, z korka styropianu itp. Jako tani i łatwo dostępny materiał izolacyjny może być zalecony żużel granulowany układany w stanie wilgotnym z cementem o stosunku 16: 1. Naniesioną warstwę po wyrównaniu pokrywa się niezwłocznie cienką warstwą gładzi cementowej o grubości 1+1,5 cm, która stanowi podłoże pod warstwę wodoszczelną. Współczynnik przewodności cieplnej w ten sposób wykonanej warstwy ciepłochronnej wynosi Ą = 0,06 kcal/mhiC. Warstwa ciepłochronna powinna być układana w okresie pogody, aby nie uległa zamoczeniu przez deszcze, ponieważ zawilgocenie obniża w znacznym stopniu wartość izolacji cieplnej. Warstwa ciepłochronna wymaga zabezpieczenia od zawilgocenia parą przedostającą się ku górze z wewnątrz pomieszczenia. Zabezpieczenie to wykonane z warstwy papy na lepiku lub powłoki z asfaltu konieczne jest w przypadku stosowania do warstwy ciepłochronnej materiałów organicznych nieodpornych na gnicie lub gdy stropodach pokrywa pomieszczenia o dużej wilgotności względnej jak łazienki, pralnie, kuchnie itp. Szczególną uwagę należy zwrócić na ocieplenie wieńca konstrukcji nośnej stropodachu. Ocieplenie to można wykonać za pomocą izolacji cieplnej umieszczonej w stropie od strony wewnętrznej wieńca lub też przez wypełnienie materiałem izolacyjnym skrajnych pustaków przylegających do wieńca. Warstwa ciepłochronna i warstwa wyrównawcza mogą w szczególnych przypadkach stanowić jedną wspólną warstwę. [podobne: kalkulator budowlany, jaka wilgotność w domu, olx wałcz ]

Zobacz też: # projekt stoiska targowego, # sorbent sypki, # sprężyna talerzowa,