Uncategorized

Wplyw konstrukcji dachu ze wzgledu na zabezpieczenie przed para wodna

Wpływ konstrukcji dachu ze względu na zabezpieczenie przed parą wodną z pomieszczeń i zawilgoceniem warstwy izolującej. Konstrukcja dachu powinna zabezpieczać pomieszczenia górnych kondygnacji przed nadmiernymi stratami ciepła. Według normy grubość warstwy ciepłochronnej stropodachu nad pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi powinna być tak dobrana, aby współczynnik przenikania ciepła dla całości konstrukcji stropodachu był nie większy niż 0,75 kcal/m2hoC. Dla stropodachów poddasza wartość współczynnika przenikania ciepła powinna być mniejsza niż 0,90 kcal/m2hoC. Samo jednak obliczeniowe sprawdzenie wartości współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu lub stropu poddasza i porównanie go z wyżej podanymi wartościami granicznymi nie jest wystarczające dla rozwiązania zagadnienia. Razem z ciepłem unosi się również do góry para wodna zawarta w powietrzu pomieszczenia. Działanie tej pary ma decydujący wpływ nie tylko na wartość cieplną izolacji termicznej stropu dachowego ale również i na jego trwałość. Para wodna o określonej prężności zależ nej od temperatury dąży zawsze do przeniknięcia przez przegrodę z pomieszczenia o wyższej temperaturze do przestrzeni o temperaturze niższej. Napotykając wewnątrz przegrody na opór (np. w postaci szczelnego pokrycia dachowego) i ulegając ochłodzeniu para kondensuje się, wywołując zawilgocenie materiałów izolacyjnych lub nawet ich niszczenie. Zniszczeniu ulegają przede wszystkim materiały nieodporne na gnicie i wilgoć, jak np. płyty izolacyjne z materiałów pochodzenia organicznego, płyty pilśniowe, trocinobeton, paździerzebeton itp. W przypadku znacznego oziębienia i zawilgocenia para zamarzając powoduje rozsadzanie materiałów, a więc jest również groźna i dla elementów konstrukcyjnych dachu. Opisane wyżej zjawiska fizyczne stawiają poważne wymagania dla konstrukcji dachów tak ze stropami poddasza, jak i bez nich. [patrz też: kalkulator budowlany, jaka wilgotność w domu, olx wałcz ]

Zobacz też: # projekt stoiska targowego, # sorbent sypki, # sprężyna talerzowa,