Uncategorized

Wpusty w podlogach i suterenach nalezy stosowac zeliwne

Wpusty w podłogach i suterenach należy stosować żeliwne, w laboratoriach – kamionkowe, a kraty, pokrywy i płyty wpuszczane w powierzchnię podwórza lub podłogi – żeliwne, Przepisy dopuszczają stosowanie zmywaków kamionkowych, fajansowych, betonowych, kamiennych z kamienia nieporowatego, dobrze oszlifowanego i nie przepuszczającego wody lub nierdzewnych metalowych, a zlewów kuchennych, umywalek, wanien – z kamienia, betonu, fajansu, kamionki, nierdzewnego metalu lub od wewnątrz starannie emaliowanego żeliwa. Miski ustępowe i pisuary należy stosować z fajansu lub starannie na jasno polewanej lub glazurowanej kamionki, a koryta ustępowe kamionkowe lub z innego równowartościowego materiału. W ustępach ogólnych mogą być stosowane miski ustępowe żeliwne wewnątrz emaliowane. Studzienki rewizyjne i inne powinny być wykonane z prasowanej cegły I klasy na zaprawie cementowej, z betonu lub żelbetu. [hasła pokrewne: ciśnienie spływowe, młodzi projektanci, domy prefabrykowane ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # Pistolet lakierniczy Iwata, # słupki odgradzające,