Uncategorized

Fundamenty pasmowe

Ławy fundamentowe. Najprostszym fundamentem jest ława. Może ona być murowana (zwykle na zaprawie cementowej), betonowa lub żelbetowa. Kształt lawy zależny jest na ogół od rodzaju stosowanego materiału. Poszerzenie ław murowanych uzyskuje się przez odsadzki. W ławach murowanych z cegły szerokość odsadzki równa się grubości lub szerokości cegły, a wysokość co najmniej dwu— lub trzykrotnej grubości cegły, zależnie od rodzaju stosowanej zaprawy. Przekroje charakterystycznych ław ceglanych. Przekroje ław fundamentowych murowanych. Dla fundamentów ławowych wykonywanych z kamienia (np. dla budownictwa wiejskiego) przyjmuje się tak ukształtowane odsadzki, aby kąt rozchodzenia się ciśnienia w ławie był nie mniejszy od 60 0 . Lawy z kamienia mogą być wykonane jako symetryczne lub niesymetryczne (przy fundamencie sąsiednim). Szerokości odsadzek wynoszą od 5 do 10 cm. Nachylenie ściany bocznej ławy powinno spełniać warunek to : s 2, gdzie: s — wysunięcie, to — wysokość ławy. W ławach niesymetrycznych przyjmuje się s : bl 0,5 (bl — grubość muru). Ławę kamienną poszerza się u góry 0 5 do 10 cm w celu wyrównania niedokładności powstałych przy wykonywaniu. Ławy kamienne powinny być murowane. Najczęściej stosowanym fundamentem jest ława betonowa. Jest ona konieczna, gdy z obliczenia wypada szerokość fundamentu wymagająca więcej niż cztery odsadzki z każdej strony ściany lub gdy fundament znajduje się w wodzie gruntowej bądź podłoże jest niejednolite, Ławy betonowe mogą mieć przekroje poprzeczne. Przekrój prostokątny daje się przy wysokości ławy mniejszej od 50 cm. Przy wiekszej wysokości lawy stosuje się przekrój trapezowy. [więcej w: olx sieradz, domy prefabrykowane, wytrzymałość gruntu na ścinanie ]

Zobacz też: # rowery woom warszawa, # stolarnia stolarz na wymiar meble łazienkowe kuchenne, # słupki odgradzające,