Uncategorized

Sposób przykładania obciążeń płyty i urządzenia do pomiaru jej osiadania

Badanie przeprowadza się po wyrównaniu powierzchni dna wykopu z zastosowaniem warstwy wyrównawczej piasku lub zaprawy gipsowej. Po ułożeniu płyty należy ją obsypać z boków warstwą gruntu zagęszczonego o grubości min. 0,5 m. Sposób przykładania obciążeń płyty i urządzenia do pomiaru jej osiadania powinny być tak zaprojektowane, aby nie działały obok płyty dodatkowe obciążenia mogące zakłócić przebieg jej osiadania oraz aby obciążenia nie powodowały osiadania punktów odniesienia pomiarów. Pierwszy stopień obciążenia PI przyjmuje się równy naprężeniu Pierwotnemu oz 7 , a następnie co najmniej 3 stopnie do nacisku jednostkowego projektowanych fundamentów wartości on i dalsze 3 stopnie do wartości 20 zq. Przy każdym stopniu obciążenia powinna być osiągnięta umowna stabilizacja osiadania, którą można przyjąć, gdy przyrost osiadania płyty wynosi mniej niż 0,1 mm: — dla gruntów spoistych — w ciągu 2 godz., — dla innych gruntów — w ciągu 30 min. W trakcie wykonywania badań należy chronić podłoże i urządzenia pomiarowe przed szkodliwymi wpływami mechanicznymi i atmosferycznymi. Po zakończeniu próbnego obciążenia należy wykop badawczy pogłębić i pobrać próbki do badań laboratoryjnych. Wyniki próbnego obciążenia przedstawia się w postaci wykresu zależności osiadania ustabilizowanego Si od obciążeń jednostkowych Pi. Otrzymaną zależność s = f(p) aproksymuje się linią prostą s = mp+n przeprowadzając wyrównanie metodą najmniejszych kwadratów wszystkich punktów od do Ozq. Próbne obciążenia gruntu wykonuje się również w otworach badawczych za pomocą świdrów talerzowych i presjometrów. Badania wytrzymałościowe gruntów „in situ W wykopach badawczych można zbadać wytrzymałość gruntu na ściskanie ub na ścinanie. W obu przypadkach pozostawia
sie w wykopie nienaruszony rdzeń gruntu. W pierwszym przypadku przeprowadza się zgniatanie rdzenia i oznacza się wytrzymałość na ściskanie Qmax [przypisy: więźba dachowa prefabrykowana, kolcowój szkarłatny, olx wąbrzeźno ]

Zobacz też: # komory klimatyczne, # meble biurowe na wymiar domowe dla dzieci warszawa kraków częstochowa stolarz katowice drewno, # Szamba Betonowe Krosno,