Uncategorized

DACHY I STROPODACHY

UWAGI OGÓLNE Z punktu widzenia konstrukcyjnego dachy dzielimy na: płaskie (stropodachy), strome, lukowe, kopuły, powłokowe o różnym kształcie krzywizny, wiszące. W wykonanych dotychczas konstrukcjach żelbetowych dachów płaskich, stanowiących jednocześnie strop ostatniej kondygnacji, często można zaobserwować typowe wady i usterki jak np. wybrzuszenia i pękanie pokrycia, sufitów a niekiedy i ścian dźwigających stropodach, wilgotne plamy na tynkach sufitowych lub nawet ich odpadanie itp. Usterki te wynikają częstokroć z błędów popełnianych już w fazie projektowania wskutek nie dostatecznej znajomości zagadnień cieplnowilgotnościowych, odgrywających częstokroć nie mniejszą rolę w konstruowaniu dachu niż względy statycznokonstrukcyjne. Ważność zagadnień cieplno-wilgotnościowych zależy od rodzaju konstrukcji dachu. W mniejszym stopniu. zagadnienia te występują w konstrukcjach dachów stromych, a znacznie w większym w konstrukcjach stropodachów. Charakterystyczną cechą stropodachów jest w zasadzie brak przestrzeni poddasznej, wskutek czego są one elementem spełniającym zarówno rolę konstrukcji nośnej jak i zabezpieczającej wnętrze budynku przed wpływami atmosferycznymi. W dachach plaskich ze stropami poddasznymi oraz w dachach stromych wymienione wyżej role są w zasadzie podzielone między te dwa elementy, stanowiące dwie konstrukcje nośne oddzielone przestrzenią poddasza. Ze względu na sposób wykonania, dachy można podzielić na dwa rodzaje: monolityczne i montowane z prefabrykatów. Z punktu widzenia fizyki budowlanej podstawowe znaczenie ma oddzielenie lub połączenie następujących funkcji dachu: a) zabezpieczenie budynku i jego wnętrza przed opadami atmosferycznymi (zadanie izolacji przeciwdeszczowej), b) zabezpieczenie konstrukcji dachu przed nagrzewaniem promieniami słonecznymi, c) zabezpieczenie pomieszczeń wewnętrznych budynku przed stratami ciepła oraz przed działaniem promieni słonecznych (zadanie izolacji termicznej), d) zabezpieczenie konstrukcji dachu przed wilgocią wewnętrzną uchodzącą w postaci pary wodnej (zadanie izolacji paroszczelnej). [przypisy: wytrzymałość na ścinanie, przenikanie ciepła, drewnochron kolory ]

Zobacz też: # maszyny do czyszczenia filtrów dpf fap producent, # poliwęglan komorowy, # szamba betonowe łódź,