Uncategorized

Dachy strome

Monolityczne dachy strome stosowane są obecnie coraz rzadziej. Konstrukcja ich w zasadzie nie różni się niczym od dachów żebrowych z tym, że w zależności od rodzaju pokrycia połać dachowa ma mniejszy lub większy spadek. Dość ostre załamanie żeber dachowych wymaga odpowiedniego uzbrojenia ich w kalenicy. Wkładki rozciągane nie mogą przebiegać przez kalenicę jako ciągłe, gdyż panujące w nich siły rozciągające dążą do wyprostowania prętów, co może spowodować odpryskiwanie betonu otulającego wkładki. Dlatego też dolne pręty zbrojeniowe należy wykonać z oddzielnych wkładek odgiętych w miejscu skrzyżowania w kalenicy. Długość zakotwienia wkładek od miejsca skrzyżowania powinna być nie mniejsza niż 30 średnic tych prętów. W latach powojennych obok dachów żebrowych stosowane były również dachy gęstożebrowe. Deskowanie dla takich dachów składa się z listew zamiast desek. Na listwach opiera się wygięte półkolisto blachy powlec zone środkiem zapobiegającym przyczepności. W powstałych w ten sposób żeberkach układa się zbrojenie odginając je w kalenicy, a następnie nanosi beton rozpoczynając od partii przygzymsowych dachu. Dla zamocowania blachy lub dachówki zabetonowuje się w górnej płycie odpowiednio rozstawione klocki lub łaty drewniane. Dachy łukowe Ogólne wytyczne projektowania. Zasada konstruowania dachów łukowych polega na przenoszeniu obciążeń stałych i użytkowych przez konstrukcję łuku na podpory, podobnie jak to ma miejsce w sklepieniach. Ze względów ekonomicznych należy łuk tak projektować, aby linia ciśnień przebiegała możliwie w l/S środkowej części przekroju luku. Występujący w dachach łukowych rozpór poziomy przejmowany jest najczęściej przez ściągi, gdyż tylko w niektórych przypadkach i przy mniejszych rozpiętościach łuku udaje się rozpór ten przenieść przez podpory. Kształt łuku zależny jest od względów architektonicznych oraz od przebiegu linii ciśnień dla występujących obciążeń stałych i użytkowych. Warunek występowania w poszczególnych przekrojach łuku naprężeń wyłącznie ściskających przy obciążeniu równomiernie rozłożonym spełnia łuk o kształcie parabolicznym. [podobne: wytrzymałość na ścinanie, przenikanie ciepła, drewnochron kolory ]

Zobacz też: # maszyny do czyszczenia filtrów dpf fap producent, # poliwęglan komorowy, # szamba betonowe łódź,