Uncategorized

Obserwacja stanu i warunków eksploatacji istniejących budowli oraz zmienności poziomów wód gruntowych

Dane uzupełnia sie podczas wizji lokalnej terenu, w czasie której dokonuje się również obserwacji stanu i warunków eksploatacji istniejących budowli oraz zmienności poziomów wód gruntowych (np. w istniejących studniach). Gdy istniejące materiały i wizja lokalna okażą się nie wystarczające, to wykonuje się wstępne badania polowe w najbardziej charakterystycznych punktach terenu i w miejscach projektowanych cięższych lub głębiej posadawianych budowli. Jako badania wstępne często bardzo użyteczne są zdjęcia lotnicze (dla większych terenów zabudowy) i badania geofizyczne (np. na terenach krasowych). Badania polowe. Rodzaje badań i ich zastosowanie Podstawową metodą polowych badań gruntów są wiercenia badawcze; stosuje się je w celu: a) ustalenia układu warstw gruntów, b) ustalenia warstw wodonośnych i poziomów piezometrycznych wód gruntowych, c) wykonania badań własności gruntów, d) pobrania próbek gruntów i wód gruntowych. Wykopy badawcze stosuje się zamiast wierceń badawczych lub jako ich uzupełnienie, gdy zachodzi potrzeba: a) dokładniejszego oznaczenia lokalnej zmienności układu gruntów, b) pobrania próbek o nienaruszonej strukturze (NNS) z gruntów skalistych, gruboziarnistych i niespoistych, c) dokonania próbnych obciążeń. Wykopy badawcze zaleca się stosować do badania płytko i nieregularnie zalegających gruntów skalistych, kamienistych, organicznych i nasypowych oraz w przypadku osuwisk. Do długotrwałych (wieloletnich) badań zmian poziomów piezometrycznych wód gruntowych w warstwach wodonośnych stosuje się piezometry; mogą one również służyć do badań doraźnych wód płytkich, np. gdy w badaniach wstępnych nie wykonuje się wierceń badawczych (piezometry wbijane). [przypisy: ciśnienie spływowe, fabryka czekolady kraków, służebności gruntowe ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # maszyny do regeneracji filtrów dpf fap producent, # słupki bhp,