Uncategorized

Izolacja tarasu

Przykład zastosowania proszku wodoodpornego z pyłów dymnicowych wg rozwiązań radzieckich do izolacji tarasu. W celu zasypania proszkiem warstwy pionowej przy ścianie pozostawiono małe okienka w górnej warstwie z płytek klinkierowych. Warstwa proszku chroni izolację papową od zatrzymywania się na niej wody, powiększając jednocześnie wartość izolacji cieplnej tarasu. Warstwa wierzchnia zabezpieczająca od mechanicznych uderzeń stosowana jest na tarasach. Warstwa ta powinna być tak wykonana, aby przy termicznych wydłużeniach miała swobodę ruchów i jednocześnie zabezpieczała od zniszczeń położoną pod nią powłokę wodoszczelną. Najprostszym sposobem wykonania tej warstwy jest ułożenie płyt betonowych chodnikowych na warstwie piasku lub też posadzki betonowej o grubości 4 cm, podzielonej spoinami dylatacyjnymi na pola kwadratowe o powierzchni 1;2 m. Spoiny po wyjęciu listewek zapełnia się masą asfaltową o wysokiej temperaturze topliwości. Do trwałych, estetycznych i lekkich warstw wierzchnich stosowanych na bardziej uczęszczanych tarasach należy posadzka z płytek terakotowych ułożonych na wysokotopliwej masie asfaltowej. Zamiast płytek terakotowych mogą być ułożone gorsze od nich płytki cementowe odporne na działanie mrozu. Szczególną uwagę przy wykonywaniu warstwy wodoszczelnej i warstwy wierzchniej na tara sach należy zwrócić przy osadzaniu słupków balustrad i na obróbki blacharskie. Przykład osadzenia słupka balustrady tarasu. Na słupek po zalaniu zaprawą nałożona jest okrągła stożkowata blacha zalana lepikiem i pokryta krążkiem papy. Wnętrze lejka wypełnione jest masą asfaltową, a dopiero potem przychodzi warstwa wodoszczelna kryjąca taras. I b Stropodachy wentylowane. W stropodachach wentylowanych stosuje się wewnętrzne przestrzenie lub kanały powietrzne służące do wentylacji wnętrza stropodachu i połączone z atmosferą zewnętrzną. Przy tego rodzaju wentylacji para wodna przenikająca z pomieszczenia dl) wnętrza stropodachu zostaje odprowadzona kanałami na zewnątrz zanim ulegnie skropleniu. Konstrukcja stropodachu wentylowanego składa się z trzech elementów będących odpowiednikami konstrukcji dachu płaskiego z poddaszem, a mianowicie: a) część dolna stanowiąca najczęściej konstrukcję nośną stropu odpowiada stropowi poddasza w dachu płaskim, b) kanały lub przestrzenie powietrzne odpowiadają przestrzeni poddasza w dachu płaskim, c) część górna stanowiąca konstrukcję dla warstwy wodoszczelnej odpowiada konstrukcji przekrycia w dachu płaskim. [podobne: ciśnienie spływowe, fabryka czekolady kraków, służebności gruntowe ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # maszyny do regeneracji filtrów dpf fap producent, # słupki bhp,