Kanal glówny

Przy dużym obszarze posesji, na której mogą znajdować się różne budynki wymagające skanalizowania, sieć wewnętrzna terenowa może składać się z kilku kanałów. Kanał główny, zbierający ścieki z poszczególnych kanałów od budynków, biegnie wtedy wzdłuż posesji i wychodząc poza granicę regulacyjną ulicy, przechodzi w przykanalik który z kolei łączy się z kanałem ulicznym. Należy projektować możliwie najkrótsze trasy kanałów, najprostsze i wymagające możliwie krótkich połączeń z pozostałymi kanałami terenowymi na danej posesji. Należy zwrócić uwagę, że w większych obiektach musi być zapewniony nieprzerwany dla całości odpływ ścieków z instalacji kanalizacyjnej budynku, nawet na wypadek zapchania lub uszkodzenia przewodu. [podobne: młodzi projektanci, wytrzymałość na ścinanie, domy prefabrykowane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy prefabrykowane młodzi projektanci wytrzymałość na ścinanie