Uncategorized

Materialy na terenowe przewody kanalizacyjne

Materiały na terenowe przewody kanalizacyjne. Na terenowe przewody kanalizacyjne (podwórzowe) używa się najczęściej rury betonowe lub kamionkowe. Rury betonowe wg PNjB-14070 wykonuje się w dwóch klasach jakości: I i II. Rury betonowe I klasy wyrabiane są mechanicznie. Beton do formowania zarabiany bywa mechanicznie w betoniarkach przeciwbieżnych, a masa ułożona w formie zagęszczana jest mechanicznie albo przez ubijanie zautomatyzowane, prasowanie odśrodkowe, wibrowanie lub też przez wirowanie. Rury betonowe klasy II są wyrabiane półmechanicznie. Mieszaninę zarobową przygotowuje się mechanicznie w betoniarkach przeciwbieżnych, a masę ułożoną w formie zagęszcza się ubijakami ręcznymi zwykłymi lub zmechanizowanymi. Rury kamionkowe wykonywane z plastycznej gliny ogniotrwałej z domieszką szamotu i piasku kwarcowego otrzymują w czasie wypalania na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwę glazury. [hasła pokrewne: ogranicznik przepiec, kolcowój szkarłatny, olx wałcz ]

Zobacz też: # komory klimatyczne, # Oporniki granitowe, # sorbent sypki,