Uncategorized

Polaczenia rur spustowych zeliwnych z kanalem odplywowym

Jako deszczowe przewody spustowe od miejsca połączenia ich z kanałem odpływowym do wysokości 2 m nad poziomem terenu należy stosować rury żeliwne, a powyżej można stosować rury z blachy żelaznej ocynkowanej albo z innego równoważnego materiału. Połączenia rur spustowych żeliwnych z kanałem odpływowym powinny być uszczelniane za pomocą sznura smołowego i kitu asfaltowego, a z rurą deszczową – z blachy żelaznej ocynkowanej – za pomocą właściwego materiału lub cementu. W razie ustawienia w wyjątkowych przypadkach przewodów spustowych deszczowych wewnątrz budynku należy stosować rury żeliwne z uszczelnieniem za pomocą sznura i ołowiu wypróbowane na ciśnienie, pod którym mają pracować. Do robót kanalizacyjnych należy używać materiałów i urządzeń w najlepszym gatunku, odpowiadającym typom i wzorom ustalonym przez normy państwowe i resortowe. Rury i kształtki żeliwne oraz kamionkowe powinny odpowiadać normom państwowym. Rury przy układaniu należy zwracać kielichem w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Przy określeniu materiałów przeznaczonych na wykonywanie urządzeń kanalizacyjnych należy wykorzystywać w najszerszym zakresie nowe materiały, uwzględniające osiągnięcia postępu technicznego. [przypisy: olx wąbrzeźno, kolcowój szkarłatny, wyłączniki nadprądowe ]

Zobacz też: # komory klimatyczne, # przydomowa oczyszczalnia ścieków poznań, # Szamba Betonowe Krosno,