Uncategorized

Stropy z izolacja paroszczelna

W przypadku stosowania rozwiązań stropodachów z izolacją paroszczelną nad pomieszczeniami o wilgotności względnej powietrza większej niż 60010 (kuchnie, pralnie, łazienki itp.) zaleca się stosować otwory wentylacyjne o regulowanym prześwicie, umieszczone pod sufitem. Otwory te ułatwią odpływ nadmiaru pary, która nie zdąży przeniknąć przez ściany zewnętrzne i nieszczelności okien i może się skroplić na powierzchni sufitu i ścian. Rozwiązanie drugie, umożliwiające swobodne przejście pary przez warstwy ocieplające, stosowane jest najczęściej w dachach z ocieplonym stropem poddasza lub w stropodachach wentylowanych. Rozwiązania tego typu są o tyle korzystne, że umożliwiają stosowanie do izolacji termicznej dachów szerszego asortymentu materiałów izolacyjnych, nawet mało odpornych na działanie wilgoci. Para wodna mając bowiem swobodne ujście przez warstwę ocieplającą stropu poddasza lub stropodachu dostaje się do przestrzeni wentylowa nej, gdzie następuje jej odprowadzenie na zewnątrz. W dachach stromych, krytych dachówką lub płytkami eternitowymi mamy naturalną wentylację przestrzeni poddasza poprzez szczeliny pokrycia dachowego. Inaczej przedstawia się sprawa w dachach płaskich krytych szczelnie papą. Aby zapewnić w tym przypadku odpowiednią wentylację przestrzeni poddasza, należy umieścić otwory wentylacyjne w ściankach kolankowych, a niekiedy i w kalenicy przy większych spadkach połaci dachowych. Otwory te powinny być wykonane w postaci małych szczelin rozmieszczonych równomiernie i na przestrzał. Nie należy stosować okienek zamykanych skrzydłami. Liczba i wielkość powierzchni otworów wentylacyjnych powinny być tak dobrane, aby były zdolne do odprowadzenia pary wodnej z przestrzeni poddasza bez możliwości tworzenia się rosy. Zbyt duża powierzchnia otworów może spowodować nadmierne chłodzenie pomieszczenia poddasza, a tym samym i zmniejszenie wartości izolacji termicznej stropu poddasza. Powyższe wskazania odnoszą się również i do przestrzeni wentylowanych stropodachów. [patrz też: wytrzymałość na ścinanie, przenikanie ciepła, drewnochron kolory ]

Zobacz też: # maszyny do czyszczenia filtrów dpf fap producent, # poliwęglan komorowy, # szamba betonowe łódź,