Uncategorized

TERENOWA SIEC KANALIZACYJNA

TERENOWA SIEĆ KANALIZACYJNA Terenowa sieć kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzanie ścieków z przewodów w obrębie budynków (posesji) do ulicznej sieci kanalizacyjnej. Jeśli na terenie posesji znajduje się wiele budynków skanalizowanych, to sieć terenowa może być bardzo rozległa. 3. 5. 4. 1. Usytuowanie przewodów terenowych. Trasa sieci terenowej określona jest usytuowaniem linii odpływowych z budynku, charakterem zabudowy terenu, właściwościami topograficznymi, jak również usytuowaniem sieci ulicznej i warunkami połączenia się z tą ostatnią. Sieć terenową należy układać równolegle do ścian budynku w takiej odległości od ścian, aby zapewnione było zabezpieczenie fundamentów i samego budynku od osiadania i pojawiania się pęknięć w murach budynku. Odległość osi wykopu od ścian zewnętrznych budynku zależna jest od głębokości wykopu, głębokości posadowienia ścian i od rodzaju gruntu. [przypisy: olx wałcz, więźba dachowa prefabrykowana, domy prefabrykowane ]

Zobacz też: # meble biurowe na wymiar domowe dla dzieci warszawa kraków częstochowa stolarz katowice drewno, # sorbent sypki, # słupki odgradzające,