Uncategorized

Terenowe przewody kanalizacyjne

Dla takich obiektów projektowane są zamiast jednej rozległej wewnętrznej sieci kanalizacyjnej i jednego połączenia z kanałem, kilka oddzielnych sieci przewodów odpływowych wraz z przykanalikami. Powyższy sposób projektowania pozwala także na uzyskanie odpowiedniego spadku w przewodzie odpływowym. Terenowe przewody kanalizacyjne powinny być układane prostolinijnie na odcinkach między studzienkami rewizyjnymi, gdyż przy istnieniu niewielkich nawet zmian spadku czy kierunku następuje osadzanie się ze ścieków części stałych. Sieć terenowa powinna więc być układana, o ile to możliwe, z jednakowym spadkiem, a przy znacznej jej długości lub przy różnych średnicach przewodów – ze spadkiem równomiernym spełniającym warunki hydrauliczne (prędkości, oporów, stopnia napełniania) na całej długości przewodu. [patrz też: olx sieradz, ciśnienie spływowe, wyłączniki nadprądowe ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # przydomowa oczyszczalnia ścieków poznań, # rowery woom warszawa,