Uncategorized

Warunki dodatkowe

Warunki dodatkowe umożliwiają uzupełnienie potrzebnej liczby równań warunkowych do obliczenia wszystkich nieznanych parametrów równań. Równania te umożliwiają zatem rozwiązanie belki o skończonej długości, spoczywającej na podłożu sprężystym. Belka nieskończenie długa pod obciążeniem stałym. Jeśli na belkę działają siły skupione znacznie oddalone od jej krańców, to do uproszczenia obliczeń prowadzi założenie, że belka jest nieskończenie długa. Rozważymy najpierw przypadek występowania siły pojedynczej. Zakładamy początek układu współrzędnych w miejscu ustawienia siły skupionej. Zagadnienie można wówczas rozważać jako belkę półnieskończoną z następującymi warunkami brzegowymi: dla 90=0, Qo=00, V (P 2).  Z równania otrzymujemy ogólnie L2M0 11P EJ 2EJ. Po wstawieniu tych zależności do warunku brzegowego w nieskończoności otrzymuje się: BEJ. Pozostaje do omówienia zakres stosowalności w praktyce teorii belek nieskończenie długich. Funkcje FI i są zanikające. Dla długości sprowadzonej rzędne ulegają wielokrotnemu zmniejszeniu. Zjawisko to występuje dla odległości ustawienia siły skupionej od krańca. Przy ustawieniu siły w odległości 10 3,14 L stosunek bezwzględnych wartości rzędnych pod siłą do rzędnych skrajnych wyniesie 22. Fundamenty te umożliwiają zorientowanie się, w jakich przypadkach obliczenie belki na podłożu sprężystym jako belki nieskończenie długiej jest dopuszczalnym przybliżeniem. Jako wstępne rozwiązanie (przybliżenie zerowe) przyjmuje się wykres momentów w belce, powstający przy reakcji podłoża obliczonej dla belki nieskończenie sztywnej. Pierwszy wykres reakcji podłoża jest trapezowy, określony rzędnymi ra, Tb, które oblicza się z dwóch warunków równowagi układu. Powstanie reakcji spowodowane jest przy tym liniowym przemieszczeniem belki, określonym rzędnymi Vu, Yb. [patrz też: ciśnienie spływowe, fabryka czekolady kraków, służebności gruntowe ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # maszyny do regeneracji filtrów dpf fap producent, # słupki bhp,