Uncategorized

Wiercenie w gruntach niespoistych

Wiercenie w gruntach niespoistych (sypkich) nawodnionych wykonuje się po uprzednim oznaczeniu poziomu piezometrycznego wody gruntowej. Należy stosować rury osłonowe, a woda w trakcie wiercenia powinna zawsze zapełniać otwór do wysokości ponad poziom piezometryczny (można dolewać wodę do otworu). Należy wiercić świdrami rurowymi, lecz bez otworów w powierzchni bocznej oraz z dodatkowymi urządzeniami w dolnej części świdra, zabezpieczającymi przed wypływaniem nawodnionego gruntu. Wiercenie w gruntach spoistych poniżej warstw wodonośnych należy wykonywać z użyciem rur osłonowych, po odcięciu nimi dopływu do otworu wody z wyższych warstw (przez głębsze pogrążenie rur osłonowych) oraz po wyczerpaniu wody z otworu; w celu całkowitej neutralizacji wody pozostającej na dnie otworu należy wsypać odpowiednią porcję suchego proszku bentonitowego. Wiercenie można wykonywać jak ponad wodą gruntową. Jeśli stwierdzi się samoczynne wtłaczanie gruntu ku górze do otworu, wskutek małej spoistości gruntu lub obecności w nim przewarstwień nawodnionych, należy otwór zapełniać wodą do wysokości powyżej poziomu piezometrycznego. Wiercenie wykonuje się wtedy przyrządem przedstawionym na rys. 3-2 lub 3-3 przez jego wciskanie lub wbijanie w dno otworu.
Pogrążanie rur (osłonowych) należy wykonywać: a) w gruntach nawodnionych — do głębokości 2D (D — średnica otworu) poniżej aktualnego poziomu dna otworu, b) w gruntach spoistych — do głębokości aktualnego poziomu dna otworu, po stwierdzeniu zmiany rodzaju lub stanu gruntu. Likwidacja otworu. Otwór badawczy należy zapełnić dobrze zagęszczonym gruntem, przy czym powinny być spełnione następujące warunki: a) grunty używane do zapełnienia otworu w obrębie poszczególnych warstw powinny mieć wodoprzepuszczalność nie większą niż grunty w tych warstwach, b) grunty spoiste używane do zapełnienia otworu powinny mieć stopień plastyczności IL nie większy niż grunty spoiste w przewierconych warstwach, c) grunty zapełniające otwór należy ubijać warstwami o grubości nie większej niż podwójna średnica otworu. [przypisy: ciśnienie spływowe, fabryka czekolady kraków, służebności gruntowe ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # maszyny do regeneracji filtrów dpf fap producent, # słupki bhp,