Uncategorized

Zamocowania mechaniczne moga byc stosowane w przypadku urzadzen wibracyjnych o udzwigu do 2 T

Zamocowania mechaniczne mogą być stosowane w przypadku urządzeń wibracyjnych o udźwigu do 2 T. Uwarunkowane to jest szybkim zużyciem podstawowych elementów połączeń i dużym nakładem pracy fizycznej przy ich eksploatacji. Do zamocowania mechanicznego mogą być stosowane uchwyty klinowe. Uchwyt ten składa się z jarzma 1 przesuwanego pomiędzy poprzecznymi belkami urządzenia wibracyjnego. Na jarzmo to przy zamocowywaniu wprowadza się zacisk 3, który dociska się za pośrednictwem klina 2 wbijanego w szczelinę jarzma, uzyskując uchwycenie i dociśnięcie zaciskiem półki obrzeża formy. Bardziej elastyczne zamocowanie mechaniczne uzyskuje się przy zastosowaniu sprężyn. Utwierdzenie uzyskuje się za pośrednictwem dźwigni, krzywek, rzadziej przez zastosowanie napinaczy śrubowych. Instalowane jest ono we wspornikach 1 utwierdzonych w płycie stołu, w których osadzona jest oś 2. Wokół osi obraca się dźwignia 3, w której na osi 4 osadzone jest strzemię 5 za czepione w uchwycie formy 6. Obrót dźwigni podnosi lub zniża strzemię utrzymujące sprężyście formę. Rolę haka zaczepowego spełniają tu dwa przegubowo połączone elementy spięte dwiema sprężynami. W zamocowaniach pneumatycznych elementem elastycznego oparcia jest komora ze sprężonym gazem, który w procesie wibrowania utrzymuje stały docisk, bez deformacji podkładu formy. W luźnym położeniu sprężyny unoszą do góry dysk z poprzeczką i powodują rozchylenie (czopami) haków, zwalniając elementy zaczepowe form. Uchwycenie formy odbywa się w wyniku wprowadzenia powietrza w komorę zawartą pomiędzy przeponą i pokrywą górną. Przy tym membrana ciśnie na dysk i poprzeczkę i opuszcza je na dół, a czop obraca haki, które dociskają uchwyty form. Element elastycznego zamocowania w postaci komory ze sprężonym gazem wprowadzany jest również w zamocowaniach hydraulicznych. Układ elastycznego hydraulicznego łącznika, jest to szczelny cylinder w postac i butli, rozdzielony na dwie komory przesuwnym tłokiem. Jedna komora zawiera azot, do drugiej zaś doprowadza się olej, który spręża gaz w drugiej komorze. Zamocowania z tego typu łącznikami mają zastosowanie w warunkach przemysłowych. Najbardziej właściwymi pod względem technologicznym są zamocowania elektromagnetyczne. [podobne: wełna mineralna lambda, wytrzymałość na ścinanie, wytrzymałość gruntu na ścinanie ]

Zobacz też: # kuchnie na wymiar kraków i okolice meblarstwo stolarstwo drewno miasto, # stolarnia stolarz na wymiar meble łazienkowe kuchenne, # szamba betonowe łódź,