Uncategorized

Żerdzie

Żerdzie powinny mieć trwałe oznaczenia długości w odstępach co 10 cm. Konstrukcja urządzeń do wbijania powinna zapewniać swobodne spadanie młota, bez hamowania siłami tarcia lub bezwładności innych elementów, np. liny lub tp. Sondowanie należy wykonywać w sposób ciągły, stosując stałą częstość uderzeń nie większą niż co 2 sekundy. W trakcie sondowania liczy się uderzenia młota na każde 10 cm pogrążenia sondy i sporządza wykres. Sonda cylindryczna (SPT) powinna spełniać odpowiednie warunki. Sonde wbija się w dno otworu badawczego najpierw na 15 cm, a następnie liczy się uderzenia potrzebne do wbicia sondy w zakresie głębokości 15+43 cm. Jeśli sondowanie przeprowadza sie na głębokości większej niż 4 m, to na żerdzi należy co max. 4 m umieścić elementy centrujące, przeciwdziałające wyboczeniu się żerdzi w otworze. W Polsce rozpowszechniona jest sonda udarowo-obrotowa ITB-ZW, dla której istnieje instrukcja wydana przez Instytut Techniki Budowlanej. Sonda ta jest szczególnie użyteczna przy badaniach wstępnych, gdyż pozwala oznaczać równocześnie opór wbijania końcówki stożkowej lub krzyżakowej i wykonywać badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie. Sondy wbijane wymagają cechowania, na którego podstawie ustala się zależność stanu gruntu od liczby uderzeń młota. Do badań „in situ” modułów odkształcenia gruntów Eo i E stosuje się z reguły próbne obciążenia płytą sztywną. Pole podstawy płyty powinno wynosić co najmniej 0,5 me, a grubość płyty h powinna spełniać warunek, gdzie; b — najmniejszy wymiar podstawy płyty w przekroju środkowym, — moduł sprężystości materiału płyty. [więcej w: ciśnienie spływowe, fabryka czekolady kraków, służebności gruntowe ]

Zobacz też: # czyszczenie wentylacji warszawa, # maszyny do regeneracji filtrów dpf fap producent, # słupki bhp,