Uncategorized

Ukladanie przewodu w duzej odleglosci od budynku nie jest celowe

Układanie przewodu w dużej odległości od budynku nie jest celowe, gdyż powiększa się przez to długość przewodów odpływowych lub też zachodzi konieczność budowy dodatkowych studzienek rewizyjnych. Najmniejsza dopuszczalna odległość osi wykopu od zewnętrznej krawędzi stopy fundamentowej powinna wynosić 2,5 m. Strefa posadowienia kanałów poziomem piwnic, przy układaniu przewodów o dużych spadkach oraz w gruntach silnie nawodnionych piasku suchego IX = 35°, dla iłu wilgotnego IX = 45° W tym ostatnim przypadku zastosowanie rur kamionkowych, produkowanych w krótkich odcinkach, nie jest wskazane z uwagi na trudność utrzymania szczelności złącz i zachowania spadku kanału. Specjalną uwagę należy zwrócić na przewidywaną zabudowę terenu, aby uniknąć układania przewodów pod nowo postawionymi budynkami. [patrz też: okno balkonowe przesuwne cena, olx wąbrzeźno, boazeria drewniana ]

Zobacz też: # listwy przypodłogowe creativa, # Szamba Betonowe Krosno, # słupki z taśmą,