Uncategorized

Glebokosc ulozenia przewodów terenowych

Głębokość ułożenia przewodów terenowych. Głębokość ułożenia wewnętrznej sieci terenowej przyjmuje się w zależności od głębokości przemarzania gruntu i temperatury odprowadzanych ścieków. Najmniejsza głębokość przewodów terenowych o średnicy do 500 mm wynosi zwykle 0,3 m poniżej głębokości przemarzania (do wierzchu rury). Jeżeli zachodzi konieczność płytszego ułożenia rur sieci terenowej, np. przy niedostatecznej głębokości położenia kanału ulicznego, należy je ocieplić materiałami izolacyjnymi (drobnym torfem, żużlem itp. ). [przypisy: drewnochron kolory, wytrzymałość gruntu na ścinanie, przenikanie ciepła ]

Zobacz też: # maszyny do czyszczenia filtrów dpf fap producent, # poliwęglan komorowy, # stolarnia stolarz na wymiar meble łazienkowe kuchenne,