Uncategorized

KONSTRUKCJE DACHÓW MONOLITYCZNYCH

Dachy płaskie z poddaszami Dachy tego rodzaju składają się z dwóch elementów konstrukcyjnych, tj. właściwego dachu i stropu poddasza, oddzielonych od siebie przestrzenią powietrzną poddasza dostępną dla użytkowania lub też nie dostępną. Konstrukcja właściwego dachu jest najczęściej żebrowa i analogiczna do konstrukcji stropów żebrowych. Składa się ona z płyty, żeber, podciągów i wieńców. Pochylenie płyty dachowej, która pokryta jest papą na lepiku, powinno być nie mniejsze niż 10%. Schematy konstrukcji dachów żebrowych, opartych na trzech i na czterech ścianach nośnych. Płytę dachową wymiaruje się jako belkę wieloprzęsłową, przyjmując, ze względu na wymaganą sztywność płyty, grubość wynoszącą minimum 410 jej rozpiętości. Ze względów konstrukcyjnych grubość płyty dachowej nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Obciążenie płyty składające się z ciężaru własnego, obciążenia śniegiem i parcia wiatru wobec jednakowej rozpiętości przęseł płyty przyjmuje się jako jednakowe we wszystkich przęsłach. Żebra i podciągi wymiaruje się jako belki ciągłe lub wieloprzęsłowe. Mimo, że teoretyczne momenty żeber płyty dachowej w miejscach zamocowania ich w wieńcu ścian zewnętrznych równają się zeru, należy odginać do góry na ewentualny moment ujemny lis wkładek biegnących dołem w przęśle skrajnym. Przy małym kącie załamania żeber w kalenicy (mniejszym niż 15°) można zbrojenie na rozciąganie załamać, n ależy jednak wówczas zabezpieczyć wkładki przed prostowaniem się za pomocą zagęszczenia strzemion w kalenicy. Strzemiona te powinny ponadto spełniać następujące wymagania: a) przy wkładkach załamanych o średnicy większej niż 20 mm strzemiona powinny być przyspawane do tych wkładek, b) na każdą wkładkę załamaną powinno przypadać co najmniej jedno ramię strzemienia, c) rozstaw strzemion powinien być nie większy niż 8krotna średnica wkładek załamanych, Wieńce podłużne na ścianach zewnętrznych powinny mieć zbrojenie składające się z 4 prętów o średnicy 8710 mm, rozmieszczonych w narożach i powiązanych strzemionami o średnicy 4,5 mm rozstawionymi co 30740 cm. Wieńce powinny być oddzielone od konstrukcji ściany przynajmniej na jednej ze ścian zewnętrznych dwiema warstwami papy. Konstrukcja składa się z dwuprzęsłowych ramownic, na których za pośrednictwem żeber biegnących równolegle do ścian zewnętrznych opiera się płyta dachowa. Skrajne słupy mają zapewniony przesuw przez oparcie ich na 2 warstwach papy. Otwory wentylacyjne w ściance kolankowej zapewniają odpływ pary wodnej z przestrzeni poddasza. Strop poddasza powinien być ocieplony od góry zgodnie z zasadami omówionymi w p, 4.1. Jako konstrukcja nośna może być strop Akermana, DMS, z dyli żelbetowych drążonych itp. [hasła pokrewne: wyłączniki nadprądowe, młodzi projektanci, wełna mineralna lambda ]

Zobacz też: # kuchnie na wymiar kraków i okolice meblarstwo stolarstwo drewno miasto, # Pistolet lakierniczy Iwata, # przydomowa oczyszczalnia ścieków poznań,