Uncategorized

Zmechanizowanie robót ziemnych

Przekrój daje się w przypadku wykonywania wykopów trapezowych przy zmechanizowaniu robót ziemnych. Daje to z jednej strony oszczędność na wykonywaniu deskowań (rozwiązanie nie wymaga deskowań) i zmniejszeniu szerokości ław, ponieważ płaszczyzny pochyłe biorą udział w przenoszeniu obciążeń, z drugiej zaś strony kształty takie prowadzą do większych osiadań ław. Kształt ławy nie daje zwiększonego osiadania i daje oszczędność betonu, wymaga jednak wykonania skomplikowanego wykopu. Przyjmując nieodkształcalność ław określa się rozkład nacisków pod ławą tak jak dla stóp fundamentowych pracujących w układzie płaskim, a więc — prostokątny, trapezowy i trójkątny, w zależności od wielkości mimośrodu. Szerokość ławy dla obciążenia osiowego (przypadającego na 100 cm ławy) określa się ze wzoru 100q — 100q gdzie q — nacisk jednostkowy fundamentu. W przypadku działania wypadkowej R na mimośrodzie e 1/6b, obliczonym względem geometrycznej osi ławy, szerokość ławy dobiera się tak, aby naciski krawędziowe spełniały nierówność (CII > q) powinien spełniać warunek: — dla gruntów piaszczystych 1 < g < 2, — dla gruntów gliniastych < 1,5. Mimośród dla ław określa sie w zależności od grubości bl muru: — jeżeli środek szerokości ławy pokrywa się z osią muru, mimośród e liczony od osi muru oblicza się według wzoru, gdzie: Pn — siły działające na mur, en — odległość sił Pn od krawędzi muru, — jeżeli oś geometryczna ławy nie pokrywa się z osią muru, to bl należy przyjąć jako podwójną odległość osi ławy od krawędzi muru, względem której obliczono Pn en. Obliczenie ławy betonowej sprowadza się do: — wyznaczenia położenia siły obciążającej, — określenia szerokości ławy, — wyznaczenia wysokości ławy. Wysokość ławy betonowej określa wzór, gdzie: M — moment od oddziaływania gruntu na ławę, zmniejszony ciężar samej ławy, wytrzymałość betonu na rozciąganie, k: — współczynnik równy 1,5, s współczynnik pewności równy 3; s 3,3, gdy stosunek obciążenia zmiennego do stałego jest większy od 2; dla obciążeń dynamicznych s 3,6. [podobne: okno balkonowe przesuwne cena, boazeria drewniana, ogranicznik przepiec ]

Zobacz też: # listwy przypodłogowe creativa, # Oporniki granitowe, # słupki z taśmą,