Uncategorized

KONSTRUKCJE STROPÓW I SCIAN DO CELÓW OCHRONY PRZECIWLOTNICZEJ

Konstrucje stropów ścian w nowych budynkach. W budynkach mieszkalnych i administracyjnych przewiduje się budowę ukryć zabezpieczających ludność przed skutkami nalotów lotniczych i obstrzałów artylerii. Omówione tu zostaną jedynie konstrukcje elementów stropowych i ściennych, służące do ochrony od odłamków i podmuchu wybuchających bomb i pocisków oraz od pożarów. Przewidując zawalenie budynku rumowiskiem powstałym po zniszczeniu podmuchem jego części nadziemnych lokalizuje się ukrycia w piwnicach lub podziemiach budynków mieszkalnych i administracyjnych. Konstrukcja budynków, w których ukrycia te są wykonane, powinna posiadać odpowiednią wytrzymałość, zaś stropy i dachy nad ukryciem powinny być ogniotrwałe lub ognioodporne. Jeżeli dach nie odpowiada wymaganiom ognioochronności, to strop poddasza powinien być uodporniony na działanie ognia, np. przez ułożenie polepy grubo 5:6 cm lub warstwy piasku grubo 6+8 cm. Sposób rozkładu rumowiska. Część rumowiska spada poza budynkiem, przy czym odpowiednio do zasięgu zwału trzeba planować wyjścia zapasowe, część zaś gruzu spada na strop nad ukryciem, który powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem awaryjnego obciążenia. Wielkość obciążeń wskutek zawalenia się murów sprowadzonych do obciążeń statycznych dla przeciwlotniczych ukryć zabezpieczających (oprócz obciążenia użytkowego) należy przyjmować jak następuje: a) w budynkach o szkielecie stalowym lub żelbetowym niezależnie od liczby kondygnacji 1500 kG/m2, b) w innych budynkach w zależności od liczby kondygnacji przewidzianych powyżej stropu ukrycia, a mianowicie: przy dwóch kondygnacjach 1500 kG/m2 przy 3+4 kondygnacjach 2500 powyżej 4 kondygnacji 3500 [przypisy: wyłączniki nadprądowe, młodzi projektanci, wełna mineralna lambda ]

Zobacz też: # kuchnie na wymiar kraków i okolice meblarstwo stolarstwo drewno miasto, # Pistolet lakierniczy Iwata, # przydomowa oczyszczalnia ścieków poznań,