Uncategorized

Badania wytrzymałości na ścinanie

W wykopach badawczych można przeprowadzić badania wytrzymałości na ścinanie, równolegle do powierzchni zlustrzeń; ścinanie (przy dwu różnych obciążeniach normalnych) należy przeprowadzać wielokrotnie, dwukierunkowo (w przód i w tył), powtarzając je do chwili uzyskania stałych minimalnych wartości sił ścinających, co pozwoli wyznaczyć resztkowe (rezydualne) wartości i Cr. Badania laboratoryjne obejmują również oznaczenie i cr (badania Borowickiego), po czym należy określić wilgotność gruntu (z powierzchni ścięcia) oraz granicę płynności WL, Iły o wskaźniku plastyczności Ip > 650/0 zazwyczaj wykazują bardzo małe wartości i Cr, co wskazuje na ich osuwiskowy charakter, jeżeli uprzednio uległy pofałdowaniu i ścięciu w okresie dawnych ruchów tektonicznych lub osuwiskowych. Najczęściej i cr są wielokrotnie mniejsze od wartości i Cu, uzyskanych przy pierwszym ścinaniu prób gruntu o nienaruszonej strukturze. Bardzo duże znaczenie ma woda gruntowa, wywierająca ciśnienie spływowe (w gruntach nieskalistych) lub parcie hydrostatyczne (w spękanych skałach lub zdiagenezowanych iłach). Woda wpływa na zmniejszenie naprężeń efektywnych w szkielecie gruntowym (wypór wody Lub ciśnienie porowe) oraz na zwiększenie sił zsuwających (ciśnienie spływowe bądź parcie hydrostatyczne w szczelinach). W związku z powyższym dokładne ustalenie możliwych maksymalnych poziomów piezometrycznych (PPW) wody w porach lub szczelinach utworów zboczowych ma bardzo duże znaczenie dla określenia stateczności rozpatrywanego terenu. Najbardziej dokładne dane otrzymać można z piezometrów, zakładanych w warstwach wodoprzepuszczalnych lub w szczelinach skalnych podczas wierceń; każdy otwór wiertniczy na terenie osuwiskowym powinien być w tym celu wykorzystany. Parcie hydrostatyczne (CHW) w szczelinach jest zmienne i zależne od dopływu wody do szczelin i wypływu z nich (rys, 3-23). [podobne: okno balkonowe przesuwne cena, boazeria drewniana, ogranicznik przepiec ]

Zobacz też: # listwy przypodłogowe creativa, # Oporniki granitowe, # słupki z taśmą,